UTBILDNINGAR och KURSER

Våra utbildare har hög kompetens och stor erfarenhet. Vi är väl förankrade i vetenskapens utveckling. Vi samlar och lär av våra erfarenheter av utbildningar, utredningar, krishanteringar, chefshandledningar och möten med medarbetare.

Alpha Vitae

Denna utbildning ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv.

Forskning från både Sverige och England visar att detta är en effektiv metod för att minska stress för vuxna och ungdomar.

Vi vet idag att stress är en av vår tids stora hälsorisker i arbetslivet. Sjukskrivningarna rusar i höjden och vi behöver hitta sätt att förhindra en fortsatt negativ utveckling.

Samtidigt kan effektiv stresshantering i organisationer/på arbetsplatser försvåras av att ämnet omges av myter. Vi berättar mer om dessa myter och den fakta som finns på ett lärorikt och humoristiskt sätt.

Vad händer i kroppen fysiologiskt och medicinskt vid stress? Vilka tecken ska jag vara uppmärksam på för att minska risken för sjukdom på grund av stress?

Vi går igenom tips och övningar för att du ska kunna handskas med den stress som finns i ditt liv.

Vi utbildar med fakta, humor och hög igenkänning i stress och dess effekter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut.

Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut.

Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut.

Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.