Om Alpha Vitae

Gunilla Frtisch

Gunilla

Marika Lundahl

Marika

Marika Lundahl

Jeanette

Alpha Vitae AB har funnits sedan 2002 och startade i Lund. Numera har vi vårt kontor i Kävlinge men arbetar i hela Sverige, framförallt i de södra delarna. Vi är tre delägare med olika specialkompetens; leg. psykolog, leg. sjuksköterska och KBT-terapeut.

Vår inriktning är arbetsmiljöfrågor med utbildningar, stöd och genomförande vid olika insatser gällande arbetsmiljö, utredningar och samarbete för både chefer och övriga medarbetare.

Alpha Vitae är diplomerade utbildare av Prevent för BAM (Bättre Arbets-Miljö) och utbildar chefer och medarbetare på alla nivåer inom just dessa frågor.

Gunilla är leg. sjuksköterska och har erfarenhet inom verksamheterna akut, dialys och hemsjukvård.

Hon har arbetat inom läkemedelsindustrin med forskning och utveckling, både i Sverige och internationellt.

Gunilla har erfarenhet inom projektledning, utbildning och handledning och är en uppskattad föreläsare.

Hon är diplomerad BAM-utbildare av Prevent och HLR-instruktör.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut.

Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut.

Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.