Om Alpha Vitae

Gunilla Frtisch

Gunilla

Marika Lundahl

Marika

Marika Lundahl

Jeanette

Alpha Vitae AB har funnits sedan 2002 och startade i Lund. Numera har vi vårt kontor i Kävlinge men arbetar i hela Sverige, framförallt i de södra delarna. Vi är tre delägare med olika specialkompetens; leg. psykolog, leg. sjuksköterska och KBT-terapeut.

Vår inriktning är arbetsmiljöfrågor med utbildningar, stöd och genomförande vid olika insatser gällande arbetsmiljö, utredningar och samarbete för både chefer och övriga medarbetare.

Alpha Vitae är diplomerade utbildare av Prevent för BAM (Bättre Arbets-Miljö) och utbildar chefer och medarbetare på alla nivåer inom just dessa frågor.

Gunilla är leg. sjuksköterska och har erfarenhet inom verksamheterna akut, dialys och hemsjukvård.

Hon har arbetat inom läkemedelsindustrin med forskning och utveckling, både i Sverige och internationellt.

Gunilla har erfarenhet inom projektledning, utbildning och handledning och är en uppskattad föreläsare.

Hon är diplomerad BAM-utbildare av Prevent och HLR-instruktör.

Marika är beteendevetare (även steg 1 KBT) och arbetsmiljöutvecklare.
Hon har tidigare arbetat inom vård och skola, är utbildad fritidspedagog och arbetar sedan 2002 på Alpha Vitae och har därmed lång erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor.

Marika är diplomerad BAM-handledare (Prevent), certifierad i Stress-, Arbetsmiljö- samt Verksamhetsprofilen (Winmar) samt utbildad inom ACT (acceptance and commitment training/therapy) och OBM (organizational behavior management).

Jeanette är leg psykolog (KBT) och arbetsmiljöutvecklare.
Hon har tidigare arbetat inom beroendevården och arbetar sedan 2002 på Alpha Vitae. Hon har även erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten och har PE-utbildning (prolonged exposure).

Jeanette har vidareutbildning inom organisation och ledarskap samt arbetsrätt. Hon är diplomerad BAM-handledare (Prevent), certifierad i Stress-, Arbetsmiljö- samt Verksamhetsprofilen (Winmar) samt utbildad inom ACT (acceptance and commitment training/therapy) och OBM (organizational behavior management).