HLR OCH OLYCKSFALL

Vi erbjuder följande:

Alpha Vitae

Våra utbildningar följer Svenska HLR-rådets rekommendationer och riktlinjer. Fokus ligger på praktisk övning. Alla deltagare får träna på övningsdocka med både bröskompressioner och inblåsningar med mun till mun andning.

Kursen ger dig kunskap och hjälp att känna trygghet att kunna rädda liv i livshotande situationer. HLR är den viktiga första hjälpen som ges om ett allvarligt tillbud har inträffat. Du får lära dig HLR och hur du använder hjärtstartare som numera finns på allmänna platser i samhället.

Kursen ger dig även viss kunskap om hjärtinfarkt och stroke.

Kursen i hjärt- och lungräddning innehåller även kunskap om hur du hjälper någon som sätter i halsen. Alla får träna på övningsdocka.

Kursintyg utdelas efter genomförd och godkänd kurs.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift ”Första hjälpen och krisstöd” ska det på varje arbetsplats finnas tillräckligt många som kan ge första hjälpen.

Kunskaper och färdigheter i första hjälpen skall hållas aktuella.  L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka.

L-ABC står för:

L – livsfarligt läge

A – andning

B – blödning

C – chock eller cirkulationsvikt

Med utbildning i första hjälpen får man kunskap i hur man kan rädda liv och att man även kan hjälpa någon som skadat sig.

Livräddande första hjälpen innefattar bla situationer där individen har kraftiga blödningar och behöver tryckförband och även andra situationer som luftvägsstopp och allvarliga sjukdomstillstånd som stroke eller hjärtstopp.

Första hjälpen ger dig även kunskap hur du ska agera vid mindre olyckor och hur  du ska agera vid t ex mindre sår, brännskador mm.