Vår inriktning är arbetsmiljöfrågor med utbildningar, stöd och genomförande vid olika insatser gällande arbetsmiljö, utredningar och samarbete för både chefer och övriga medarbetare.

Vi har specialistkompetens för utbildningar och insatser gällande arbetsmiljö.

Det händer mycket i verksamheten, därför är sidan under uppdatering .

Vi svarar gärna på dina frågor, info@alphavitae.se

Välkommen!

Gunilla, Jeanette & Marika

Företagshälsa

Alpha Vitae

Arbetsmiljö
Utbildning & utveckling

Alpha Vitae

Rehabilitering

Alpha Vitae

Möten & Konferenser

Alpha Vitae

SAMARBETSPARTNER

Alpha Vitae har ett stort samhällsengagemang och är engagerade i flertalet organisationer både internationellt och lokalt